Populierstraat 109, 2565 MK Den Haag 070 364 88 08
StudentenDocentenOpleiders

Cursussen

Programma

Het programma van het Haags Inductie Programma is tweeledig: 

  • professionaliseringstrajecten gericht op het ondersteunen van de starters en hun begeleiders  
  • begeleiding bij beroepsbeoefening op de werkplek.  

Professionaliseringstrajecten
Om een doorgaande leerlijn te garanderen en zichtbaar te maken worden de professionaliseringsmodules voor de startende docenten ondergebracht in de leerlijn didactiek (rood), pedagogiek (geel) en professional (blauw). Zowel voor de startende docenten als voor de begeleiders geven fases één, twee en drie een indicatie in welke fase van ontwikkeling een bepaalde module het beste past. Zoals gezegd betreft het slechts een indicatie: Opleiden en professionaliseren is immers maatwerk!  

Het is aan de starter en de begeleiders van de starters zelf om indien gewenst passende trajecten samen te stellen vanuit het gehele aanbod. Dit geldt ook voor scholen met de wens om eigen inductieprogramma’s aan te vullen met professionaliserings- en/of begeleidingstrajecten uit het HIP. 

Begeleiding bij beroepsoefening op de werkplek
Een leraar heeft een uitdagend en verantwoordelijk beroep. Soms is het fijn om als starter of als begeleider van starters te sparren met een Haagse onderwijsexpert die een bredere blik heeft dan op het onderwijs alleen. Alle trajecten gericht op “begeleiding op de werkplek” bieden ruimte voor maatwerk.  

Als startende docent kun je gebruik maken van individuele coachingstrajecten en intervisiebijeenkomsten. Informeel leren vindt plaats tijdens netwerkbijeenkomsten: de onderwijscafé’s. De coaches van het Haags Inductie Programma zijn ervaren en gecertificeerd en gaan graag gezamenlijk met jou aan de slag.

Als begeleider van starters is er een mogelijkheid om te sparren met ervaren schoolopleiders/BOSsen. Er is een breed aanbod beschikbaar in de vorm van koppeltrajecten, intervisiebijeenkomsten en PLG’s. Informeel leren vindt plaats tijdens netwerkbijeenkomsten: de onderwijscafé’s!

Inschrijven?

Ga naar het inschrijfformulier en meld je aan. Deelname aan het programma is gratis.

© 2023 Knijnenburg Producties