Populierstraat 109, 2565 MK Den Haag 070 364 88 08
StudentenDocentenOpleiders

Organisatie

Het Haags Inductie Programma wordt ondersteund door alle Haagse VO-besturen en is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Den Haag.

Vanuit dit project wordt aan beginnende docenten, docenten die nieuw starten op een school in de Haagse regio, docenten zonder bevoegdheid, zij-instromers, studenten met een aanstelling en hun begeleiders in het voortgezet onderwijs maximale en effectieve ondersteuning geboden bij hun ontwikkeling van startbekwame tot vakbekwame docent, met als doel voldoende gekwalificeerde, goed toegeruste, gemotiveerde en geïnspireerde docenten voor onze leerlingen in de Haagse regio.

Het initiatief tot deze samenwerking ligt mede bij de vier opleidingsscholen in Den Haag, te weten de OSH, NOD, HOS en 4OLS. Deze opleidingsscholen werken al nauw met elkaar samen om voldoende studenten op te leiden tot startbekwame docenten voor Den Haag en de Haagse regio. 

In het Landelijk Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie dat is opgesteld om de kwaliteit van opleidingsscholen te waarborgen, stimuleert men opleidingsscholen om het voortouw te nemen om te komen tot een doorlopende leerlijn van Samen Opleiden naar Inductie. Binnen het HIP werken de vier opleidingsscholen samen om starters zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun ontwikkeling tot vakbekwame docent.

 

   

Er zijn twee programmamanagers aangesteld, die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het Haags Inductie Programma: Gabi Holtgrefe en Alette Boone

© 2023 Knijnenburg Producties