DID4b - Toetssystematiek


Deze bijeenkomst bestaat uit 2 bijeenkomsten

Startdatum: 10 januari 2024
Overige data: 8 februari 2024
Tijd: 13.30-17.00


Werken aan je toets 

Regelmatig geef je je leerlingen een toets, om een idee te krijgen van de mate waarin ze de stof beheersen. Maar toets je wel wat je wilt toetsen eigenlijk? In deze workshop gaan we hiermee aan de slag. Je neemt een eigen toets mee die je graag wilt aanpassen/verbeteren en deze analyseer je, samen met collega’s aan de hand van de volgende vragen: 

  • Hoe helder zijn de leerdoelen geformuleerd (deze vormen het uitgangspunt van de toets!)
  • In hoeverre toets je nu echt of de doelen bereikt zijn?
  • In hoeverre bereiden alle activiteiten in de les de leerling echt voor op de toets?

Tijdens de middagen komen er diverse vraagstukken, zoals hoe bepaal je het cijfer, hoe geef je feedback op de antwoorden van leerlingen, hoe bespreek je een toets na.

We bevelen aan om, voorafgaand aan deze workshop, deel te nemen aan de cursus DID4a Hoe ontwerp je een goede toets gegeven door Carlijn de Römph en Tamara Hoogenboom op 6 november 2023.Mieke Steenbruggen


Inschrijven