PRO3 - Urban Education


Deze bijeenkomst bestaat uit 1 bijeenkomst

Startdatum: 18 april 2024

Tijd: ochtend


De Transformatieve School

In de mini-samenleving van een schoolklas in een grootstedelijke omgeving kunnen de sociale codes en culturele codes van leerlingen en docenten van elkaar verschillen. Bij zo’n mismatch bestaat het risico dat leerlingen de switch naar de schoolladder niet of onvoldoende maken en dat succes bij de klim uitblijft. Hoe ga je als docent om met leerlingen die opgroeien tussen botsende codes van thuis, school en straat? 

Iliass El Hadioui ontwikkelde de filosofie van de Transformatieve School en een bijbehorend programma voor scholen waarbij docenten leren omgaan met straatgedrag op school. In de Transformatieve School richt men zich op bewustmaking van de docent van de mechanismen die spelen bij diversiteit in de klas. Hoe kan je beter aansluiten tussen de verschillende codes in en buiten de school? 

Het Rijswijks Lyceum, Van Vredenburch College en de Johan de Witt Scholengroep zijn drie scholen die deelnemen aan het programma van de Transformatieve School. 

Tijdens jouw bezoek aan het Rijswijks Lyceum, Van Vredenburch College of Johan de Witt Scholengroep krijg je uitleg over de Transformatieve School. Hoe ziet dit in de praktijk eruit? Je voert een lesbezoek uit en blikt terug onder leiding van Jeroen Vrolijk, een van de docenten die deelnemen aan het programma van de Transformatieve School.Jeroen Vrolijk


Inschrijven