DID2 - Basiscursus: lesgeven in het Praktijkonderwijs (PrO)


Deze bijeenkomst bestaat uit 3 bijeenkomsten

Startdatum: 6 september 2023
Overige data: 13 september 2023, 20 september 2023
Tijd: 15.00-17.00


Wat weet je over de praktijk leerling? Wat zou je moeten weten? Hoe zet je deze kennis vervolgens in richting de concrete pedagogische en didactische invulling van je les? Hoe verhoud je je tot leerlingen en ouders? Wat wordt er vanuit de school van jou verwacht als professional? 

Aan de hand van ingebrachte casussen van de deelnemers maken Nicole Aarnoudse, Anda van Bohemen, Anneke Freeke en Hetty Vermaat, allen werkzaam in het praktijkonderwijs, je wegwijs!

Trainers:

Nicole Aarnoudse en Anda van Bohemen 
Hetty Vermaat en Anneke FreekeVerschillende trainers


Inschrijven