PRO10 - De mentor als begeleider van het groepsproces


Deze bijeenkomst bestaat uit 2 bijeenkomsten

Startdatum: 23 september 2024
Overige data: 23 september 2024
Tijd: 14:00-17:00


Een van de belangrijkste taken die je als mentor hebt, is het scheppen van een veilig klimaat. De manier waarop leerlingen onderling op elkaar reageren, het pakket van (on)geschreven regels volgens welke je leerling zich in de groep dient te gedragen, bepaalt in grote mate de veiligheid voor de leerling als individu binnen de groep. Hoe kun je een veilig pedagogisch klimaat scheppen? En op welke wijze kun jij een groep daarbij begeleiden?

Onderwerpen die aan bod komen;

  • Het scheppen van een veilig klimaat
  • Vergroten van zelfvertrouwen
  • Van dramadriehoek naar groeidriehoek
  • Positieve groepsvorming
  • Verschillende groepsfases
  • Zeg NEE tegen Pesten

Deze training vormt samen met onderstaande modules een complete mentoren training:
PRO2   De mentor/docent in gesprek met ouders
PRO11 De mentor als verbinder
PRO12 De mentor als brug tussen thuis en school
PRO13 De mentor als inspiratorJoop Groenendijk


Inschrijven