PRO12 - De mentor als brug tussen thuis en school


Deze bijeenkomst bestaat uit 2 bijeenkomsten

Startdatum: 14 januari 2025
Overige data: 4 februari 2025
Tijd: 14:00-17:00


Een belangrijk doel van de begeleiding als mentor van leerlingen is om hen te begeleiden bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Op welke manier heeft het gezin van herkomst invloed op het gedrag van leerlingen. En welke kansen biedt dit jou als mentor om hierover in gesprek te gaan.

Onderwerpen die we bespreken zijn:

  • Contextuele gedachtengoed
  • Loyaliteit tussen ouder en kind
  • Dynamische driehoek
  • De vier dimensies
  • De balans tussen geven en ontvangen
  • Schema van onrecht
  • Parentificatie
  • Boodschappen uit het nest

Deze training vormt samen met onderstaande modules een complete mentoren training:

PRO2   De mentor/docent in gesprek met ouders
PRO10 
De mentor als begeleider van het groepsproces
PRO11
De mentor als verbinder
PRO13
De mentor als inspiratorJan Willem Ruitenberg


Inschrijven