PRO2 - De mentor/docent in gesprek met ouders


Deze bijeenkomst bestaat uit 1 bijeenkomst

Startdatum: 24 oktober 2024

Tijd: 13.30-17.00


Wil jij dat gesprekken met ouders een constructieve bijdrage leveren aan het leren en ontwikkelen van je leerlingen? Alleen lukt dat niet altijd of wil je er gewoon nog beter in worden? Dan is deze sessie iets voor jou.

We behandelen theorie maar deze staat altijd ten dienste van jouw praktijk. Ervaren en doen is dus een belangrijk onderdeel van deze sessie.

We gaan natuurlijk aan de slag met de basisvaardigheden maar daarnaast ook met o.a. deze onderwerpen:

  • verschillende type ouders – wat bedoel je hiermee?
  • je eigen communicatiestijl
  • hoe om te gaan met weerstand, emotie en grensoverschrijdend gedrag
  • specifieke onderwijsgesprekken zoals het driehoeksgesprek

Na de sessie ben je beter in staat om de regie te houden in een gesprek, zijn je gesprekken effectiever en maak je meer contact met de ouder. 

De scholing heeft vooral een praktisch karakter omlijst met een korte theoretische onderbouwing. 
Er wordt een eigen inbreng van de deelnemers verwacht.

De scholing wordt verzorgd door Ilse Schoens, senior trainer bij HPC.Ilse Schoens


Inschrijven