TTT1 - Intervisie Schoolopleiders (vervolg)


Deze bijeenkomst bestaat uit 4 bijeenkomsten

Startdatum: 2 oktober 2024
Overige data: 19 november 2024, 22 januari 2025, 19 februari 2025
Tijd: 14:00-17:00


De deelnemende schoolopleiders leren intervisiebijeenkomsten inhoudelijk en organisatorisch voor te bereiden en uit te voeren. We reflecteren op de intervisiemomenten die geweest zijn. De volgende onderwerpen/activiteiten staan in deze sessies centraal:

  • Verschillende intervisievormen (alles behalve de incidentmethode) verkennen en oefenen.
  • Begeleiden aan de hand van morele dilemma’s die WPB’ers en/of docenten ervaren
  • Mogelijkheden om literatuur/concepten/werkmodellen in te brengen in de begeleiding van startende docenten/studenten


Gaby Zwarts TTT


Inschrijven