BTT2 - Koppeltraject Inductie


Startdatum: Data en tijdstip in overleg

Het lerarenberoep is een leuk, maar ook ingewikkeld beroep. Er is tijd nodig om dit beroep te leren. Goede begeleiding van startende leraren is daarbij belangrijk, want te vaak verlaten startende docenten na vijf jaar alweer het onderwijs. Daarom is er helaas ook binnen de Haagse regio sprake van een groeiend kwalitatief en kwantitatief lerarentekort. 

Op gezette tijden is het goed het bestaande inductietraject weer eens tegen het licht te houden. Wat doen we goed, wat zouden we kunnen aanscherpen en wat ontbreekt er nog? Wat zijn successen, wat zijn knelpunten? Wat mag/moet aangescherpt of ontwikkeld worden? Hoe staat het met de omzetting van papier naar praktijk? In hoeverre is het inductietraject geborgd? Voldoet het nog aan de nieuwe kaders van Samen Opleiden en Inductie?

Wil jij als school aan de slag met inductie of wil jij je inductieprogramma verder verdiepen of verbreden? Wij koppelen jou op basis van jouw ondersteuningsvraag aan experts van één van de Haagse scholen die je gericht advies en feedback geven en je zo helpen bij de ontwikkeling van jullie inductieprogramma.Haags Inductie Programma


Inschrijven