PRO7 - Leerkracht Veerkracht


Deze bijeenkomst bestaat uit 2 bijeenkomsten

Startdatum: 6 november 2024
Overige data: 27 november 2024
Tijd: 14:00-17:00


Veerkracht is het vermogen om vanuit de niet gewenste situatie waarin je zit, weer om weten te gaan met teleurstelling, verlies of tegenslag en het vermogen te hebben om jezelf te herpakken. Zo ook als docent in onderwijssituaties. Bij deze workshop krijg je inzicht in je eigen mentale stemming en de vaardigheden om de regie op te pakken in de mentale stemming die jouw professionele rol en de uitvoering daarvan zou kunnen belemmeren. Van inadequaat handelen naar adequaat handelen, zodat je jezelf herstelt. 

Aan de hand van concrete praktijkopdrachten leer je deze inzichten om te zetten in effectiever gedrag op de werkvloer. 

  • Zicht krijgen op de gemoedstoestanden die jou eventueel kunnen gaan belemmeringen met oefenvormen. 

  • Werkvormen waarbij je de regie leert terug te pakken ten behoeve van je eigen herstel en ten aanzien van je eigen prestatie.

  • Werkvormen waarbij je leert deze gemoedstoestand bij anderen, een collega of een leerling, leert kennen en de gemoedstoestand te beïnvloeden.Hans van Setten


Inschrijven