TTT7 - Opfristraining werkplekbegeleider


Deze bijeenkomst bestaat uit 2 bijeenkomsten

Startdatum: 1 oktober 2024
Overige data: 24 oktober 2024
Tijd: 14:00-17:00


Deze training is erop gericht de kwaliteiten en vaardigheden als coach van beginnende docenten weer eens op te halen, op te frissen en aan te scherpen.

In de eerste bijeenkomst staat de leercyclus van Korthagen centraal. De tweede bijeenkomst vullen we in naar aanleiding van de leerbehoefte van de deelnemers – we bieden hier een keuzemenu aan. Ook besteden we aandacht actuele casussen en is er ruimte voor intervisie met elkaar.Gaby Zwarts TTT


Inschrijven