PRO9 - Oriƫntatie op mentoraat


Deze bijeenkomst bestaat uit 2 bijeenkomsten

Startdatum: 3 juni 2025
Overige data: 19 juni 2025
Tijd: 13:30-17.00


Wat betekent het om mentor te zijn? Wat wordt er van een mentor verwacht? Wat moet een mentor weten en kunnen? Hoe kun je jouw mentorleerlingen laten groeien? 

Als startende docent wordt er veel van jou gevraagd. Zeker als je ook mentor mag worden op jouw nieuwe school. 

Tijdens deze scholing zullen we met elkaar van gedachten wisselen over;

  • Wat mentorschap betekent!
  • Wat houdt mentoraat nu precies in?
  • Welke taken vervult een mentor en welke taken niet (mandaat)?
  • Past zo’n taak als mentor bij mij en pas ik bij de taak?
  • Wat heb ik persoonlijk nodig om te groeien naar een betekenisvolle mentor?
  • Hoe kan ik als mentor veiligheid en zelfvertrouwen laten groeien door positieve groepsvorming

Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Dynamische driehoek (school – ouder – kind)
  • Loyaliteit
  • Van dramadriehoek naar groeidriehoek
  • Gesprekken voeren met mentorleerlingen en ouders

De scholing heeft vooral een praktisch karakter omlijst met een korte theoretische onderbouwing. 

Er wordt een eigen inbreng van de deelnemers verwacht. Herberd Prinsen


Inschrijven