PRO8 - Passend onderwijs - zorgleerlingen in Den Haag (webinar)


Deze bijeenkomst bestaat uit 1 bijeenkomst

Startdatum: 15 januari 2024

Tijd: 15.00-17.00
Locatie: Online


De Stichting Regionaal Samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs (SWVZHW) bestaat uit 17 schoolbesturen en ruim 55 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het aanbieden van een passende onderwijsplaats voor 38.000 leerlingen in onze regio: Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. De term Samenwerkingsverband valt vaak in de scholen ook in combinatie met termen als passend onderwijs, O.P.P., speciaal onderwijs, maar ook BOVO en schoolondersteuner/consulent. Maar hoe verhouden deze zaken zich nu tot het Samenwerkingsverband en wat is voor jou als startende docent en wellicht zelfs als aankomend mentor belangrijk om te weten? 

Rob van Haren, directeur van het Samenwerkingsverband, helpt je op weg.Rob van Haren


Inschrijven