PRO4 - Straatcultuur en media


Deze bijeenkomst bestaat uit 2 bijeenkomsten

Startdatum: 16 januari 2025
Overige data: 28 januari 2025
Tijd: 13.00-17.00


Voor veel (risico)jongeren geldt “de straat” als een belangrijke culturele context. Jongeren zijn in verschillende gradaties en op verschillende manieren ingebed binnen deze straatwereld. Om te kunnen aansluiten op de leef- en belevingswereld van deze jongeren is het daarom belangrijk straatcultuursensitief te zijn. De afgelopen jaren is de straat onder invloed van de digitalisering van onze samenleving in toenemende mate verworden tot een hybride werkelijkheid, waarin on- en offline dwars door elkaar heen lopen. In deze interactieve training verkent criminoloog Jeroen van den Broek samen met de deelnemers hoe deze hybride straatwereld eruit ziet en wat er nodig is om als onderwijsprofessional aan te sluiten op deze dynamische context.

De training wordt verzorgd door Jeroen van den Broek. Jeroen is criminoloog en buitenpromovendus en ondersteunt vanuit Partner in Crime sinds 2014 partijen binnen het jeugdveiligheidsdomein op de thema’s straatcultuur, social media en jeugdcriminaliteit. Aan de hand van onderzoek en training geeft hij inzicht in hoe de hybride straat eruitziet en reikt hij professionals handvatten aan om met deze betrekkelijk nieuwe werkelijkheid om te gaan.  

 Jeroen van den Broek


Inschrijven