PRO4 - Straatcultuur en media


Deze bijeenkomst bestaat uit 1 bijeenkomst

Startdatum: 16 januari 2024

Tijd: 15.00-17.00


Social media, smartphones en internet vormen voor jongeren tegenwoordig een dusdanig belangrijk onderdeel van hun leef- en belevingswereld, dat zij een strikt onderscheid tussen on- en offline nog maar in beperkte mate ervaren. Ook de context van de straat – waarmee veel jongeren zich in meer of mindere mate associëren – is als gevolg daarvan verworden tot een hybride werkelijkheid: een context waarin on- en offline dwars door elkaar heen lopen en in constante wisselwerking met elkaar verkeren.

Criminoloog Jeroen van den Broek neemt de deelnemers mee naar deze hybride straat en laat zien waarom deze wereld voor professionals die met jongeren werken van essentieel belang is voor het begrijpen en doorgronden van hun belevingswereld. Het doel van de bijeenkomst is om docenten meer straatcultuursensitief te maken, zodat zij straatgeoriënteerde leerlingen kunnen blijven bereiken, begrijpen en positief beïnvloeden.Jeroen van den Broek


Inschrijven