PRO11 - Training voor beginnende mentoren


Deze bijeenkomst bestaat uit 6 bijeenkomsten

Startdatum: 23 oktober 2023
Overige data: 6 november 2023, 13 november 2023, 11 december 2023, 18 december 2023, 8 januari 2024
Tijd: 13.30-17.00


Hoe je als mentor het hart wordt van de leerlingbegeleiding 

Ben jij voor het eerste of tweede jaar mentor en zou jij meer handvatten en gereedschappen willen ontvangen om het mentoraat nog beter vorm te geven, dan is deze scholing iets voor jou.  

Als mentor ben je de verbindende spil in de begeleiding van leerlingen. Hoe geef je dat vorm? Hoe maak je verbinding met je leerlingen en zorg je voor een veilige sfeer? Hoe verzorg je een effectief mentoruur waarin maximaal geleerd en gewerkt wordt? 

Elke mentor heeft vaardigheden en kennis om een goede mentor te zijn. Steeds vaker is de mentor de verbindende spil in de begeleiding van de leerlingen en hun ouders. Veranderingen in de interne zorgstructuur zorgen voor een verschuiving van taken. De mentor zal toegerust moeten zijn om deze taken te kunnen verrichten, waardoor hij/zij minder snel leerlingen zal verwijzen naar zorgcoördinator, teamleiders of andere interne- dan wel externe hulpverleners. Dit alles vraagt investering in en van mentoren, die zich richt op het verbreden en aanscherpen van kennis, vaardigheden en attitude. 

Daarnaast wordt er aandacht besteed hoe je een mentoruur vorm kan geven. Hoe kan je verbinding maken met jouw leerlingen en zo snel mogelijk een veilige sfeer creëren waarin iedere leerling zichzelf mag en kan zijn?  

Daarnaast leren we jou hoe je met makkelijke en snel uitvoerende oefeningen, energizers, processen en werkvormen, doelen kunt bereiken. Waardoor het mentoruur misschien wel hét uur wordt waar leerlingen en jijzelf elke week naar uit kijken. 

In deze scholing komen onder andere de volgende onderwerpen uitgebreid in theorie en praktijk aanbod;  

  • Positieve groepsvorming hoe doe je dat? 
  • Communicatie- en coachingsvaardigheden 
  • Omgaan met verschillen 
  • Hoe bespreek je jouw leerlingen of jouw mentorklas in een leerling-bespreking?  
  • Welke taal en houding is passend in deze situaties? 

Tevens ervaren de deelnemers hoe je met makkelijk en snel uitvoerende oefeningen, energizers, processen en werkvormen de doelen kunt bereiken. Verder hoe je je als mentor snel en optimaal kunt verbinden met jouw mentorklas en de leerlingen onderling met elkaar, waardoor het mentoruur misschien wel hét uur wordt waar leerlingen elke week naar uit kijken. Joop Groenendijk


Inschrijven