DID7 - Verschillen in de klas: vormen van differentiatie


Deze bijeenkomst bestaat uit 3 bijeenkomsten

Startdatum: 11 maart 2024
Overige data: 11 april 2024, 13 mei 2024
Tijd: 13.30-16.00


Aansluiten bij de verschillen tussen leerlingen staat hoog op de agenda van veel scholen. Maar hoe doe je dat: differentiëren? Wat bied je de diverse groepen? Wat doet de rest van de klas als je met een paar leerlingen apart zit? En hoe zorg je dat leerlingen daadwerkelijk zelfstandig gaan werken? Veel vragen waarop niet iedereen meteen antwoord heeft.

In deze training maak je in een drietal bijeenkomsten kennis met verschillende manieren om te differentiëren in de lessen en werk je lessen en materialen uit. Tijdens de bijeenkomsten zal er worden gedifferentieerd. Zo kun je kiezen voor meer of minder instructie en tussen verschillende soorten opdrachten. Ook wordt er gebruik gemaakt van een ‘flipped classroom’. De bijeenkomsten hebben een praktische insteek, waarbij de focus vooral ligt op de ontwikkeling van gedifferentieerde lessen en materialen, die tussen de bijeenkomsten in de lessen worden uitgeprobeerd. In een online database vind je ondersteunende materialen. Tevens is er de mogelijkheid om feedback van Meike Berben te krijgen op gemaakte materialen. In een online 1-op-1-gesprek van 30 minuten kun je individueel je casus rondom differentiëren inbrengen en je vragen stellen.

Elke deelnemer ontvangt gratis het boek: Differentiëren is te leren van Meike Berben.

LET OP: de bijeenkomst op 11 april 2024 is een webinar van 14.30-17.30Meike Berben


Inschrijven